دامنه رایگان با هر پلان انتخابی!

  • صندوق ایمیل نامحدود
  • پایگاه داده MySQL نامحدود
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:


لینوکس برنزی
فضای دیسک : 10 گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : آپاچی
پایگاه داده : MySQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

لینوکس نقره ای
فضای دیسک : 20 گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : آپاچی
پایگاه داده : MySQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

لینوکس طلایی
فضای دیسک : 30 گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : آپاچی
پایگاه داده : MySQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

لینوکس ویژه
فضای دیسک : 50 گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : آپاچی
پایگاه داده : MySQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ویندوز برنزی
فضای دیسک : 10 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ویندوز نقره ای
فضای دیسک : 20 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ویندوز طلایی
فضای دیسک : 30 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ویندوز ویژه
فضای دیسک : 50 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : نامحدود
تعداد دامنه : نامحدود
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.126.144) وارد شده است.

Language: