دامنه رایگان با هر پلان انتخابی!

  • صندوق ایمیل نامحدود
  • پایگاه داده MySQL نامحدود
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:


پلن برنزی
فضای دیسک : 500 مگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 5 گیگابایت
تعداد دامنه : 1 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن نقره ای
فضای دیسک : 1 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 10 گیگابایت
تعداد دامنه : 2 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن طلایی
فضای دیسک : 3 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 30 گیگابایت
تعداد دامنه : 3 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن ویژه
فضای دیسک : 5 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 50 گیگابایت
تعداد دامنه : 5 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن پیشرفته
فضای دیسک : 10 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 100 گیگابایت
تعداد دامنه : 10 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن حرفه ای
فضای دیسک : 20 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 200 گیگابایت
تعداد دامنه : 20 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن تجاری
فضای دیسک : 30 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 300 گیگابایت
تعداد دامنه : 30 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس
پلن سازمانی
فضای دیسک : 50 گیگابایت
کنترل پنل : WebsitePanel
ترافيك ماهیانه : 500 گیگابایت
تعداد دامنه : 50 عدد
وب سرور : IIS
پایگاه داده : MySQL,MsSQL
تعداد پایگاه داده : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود

ثبت رایگان دامنه با سرویس

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.126.144) وارد شده است.

Language: