دامنه رایگان با هر پلان انتخابی!

  • صندوق ایمیل نامحدود
  • پایگاه داده MySQL نامحدود

جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
com 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
net 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
org 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
name 1 390,000 ریال 390,000 ریال 390,000 ریال
info 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
in 1 170,000 ریال 360,000 ریال 360,000 ریال
biz 1 470,000 ریال 470,000 ریال 470,000 ریال
co 1 1,120,000 ریال 1,120,000 ریال 1,120,000 ریال
tv 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
asia 1 570,000 ریال 570,000 ریال 570,000 ریال
tel 1 530,000 ریال 530,000 ریال 530,000 ریال
me 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
mobi 1 780,000 ریال 780,000 ریال 780,000 ریال
ca 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
cc 1 820,000 ریال 820,000 ریال 820,000 ریال
co.uk 1 370,000 ریال 370,000 ریال 370,000 ریال
coffee 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
com.co 1 530,000 ریال 530,000 ریال 530,000 ریال
de 1 460,000 ریال 460,000 ریال 460,000 ریال
eu 1 460,000 ریال 460,000 ریال 460,000 ریال
fr 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
institute 1 790,000 ریال 790,000 ریال 790,000 ریال
it 1 370,000 ریال 370,000 ریال 370,000 ریال
li 1 660,000 ریال 660,000 ریال 660,000 ریال
photography 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
pro 1 570,000 ریال 570,000 ریال 570,000 ریال
pw 1 370,000 ریال 370,000 ریال 370,000 ریال
restaurant 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
us 1 340,000 ریال 340,000 ریال 340,000 ریال
ws 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
xyz 1 490,000 ریال 490,000 ریال 490,000 ریال
ir 1 48,000 ریال 48,000 ریال 48,000 ریال
co.ir 1 48,000 ریال 48,000 ریال 48,000 ریال
ac.ir 1 48,000 ریال 48,000 ریال 48,000 ریال
id.ir 1 48,000 ریال 48,000 ریال 48,000 ریال
net.ir 1 48,000 ریال 48,000 ریال 48,000 ریال


Language: